Aktualizace příloh Programového dodatku

26.02.2009: Monitorovací výbor, který se konal dne 10. 9. 2008 schválil aktualizaci příloh Programového dodatku.

Rozhodnutí MV se týká: