Aktualizace přílohy č.15b Příručky pro příjemce dotace verze 4

12.04.2012:
V souvislosti se změnami v pravidlech pro zadávání veřejných zakázek v České republice došlo k aktualizaci "Doplňujícího výkladu k postupům pro zadávání veřejných zakázek českých partnerů", který tvoří přílohu č.15b Příručky pro příjemce dotace. Aktuální podoba Doplňujícího výkladu je součástí Metodického pokynu ŘO č.4_PPP verze 4, který naleznete na stránkách programu www.cz-pl.eu/prirucka-pro-prijemce-dotace.html    . Metodický pokyn představuje oficiální dokument, prostřednictvím kterého dochází k aktualizaci vybraných částí příslušného dokumentu před jeho vlastní aktualizací.