Češi a Poláci připravili společný projekt péče o památky

14.10.2009: Podnítit spolupráci českých a polských kulturních institucí si klade za cíl nový projekt Olomouckého kraje a polského Opolského vojvodství nazvaný „Kulturní dědictví – společná úloha“. Díky aktivitám mimo jiné vznikne dvojjazyčná publikace o nejzajímavějších památkách obou regionů a společná internetová prezentace, naplánovány jsou i společné odborné konference s tematikou památkové péče.
Celkové náklady projektu přesahují 3 miliony korun. Více než 2,5 milionu korun poskytne Evropská unie – konkrétně Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013.

Více informací naleznete zde: Češi a Poláci připravili společný projekt péče o památky