Dnem 1.4.2012 platí Metodický pokyn Řídícího orgánu č.3 k PPP verze 4

30.03.2012:
Dnem 1.4.2012 platí Metodický pokyn Řídícího orgánu č.3 k Příručce pro příjemce dotace verze 4. Metodickým pokynem se upravují pravidla pro zadávání veřejných zakázek na české straně programu (příloha č. 15a). Dokument je k dispozici na oficiálních stránkách programu www.cz-pl.eu    .