Doporučení ke smluvním pokutám jako dílčímu hodnotícímu kriteriu při zadávání veřejných zakázek

25.10.2011: Používání výše smluvní pokuty jako dílčího hodnotícího kriteria při zadávání veřejných zakázek se nedoporučuje...
Používání výše smluvní pokuty jako dílčího hodnotícího kriteria při zadávání veřejných zakázek se s ohledem na výsledky  proběhlých auditů ze strany Evropské komise a také z ohledem na připravovanou aktualizaci zákona o veřejných zakázkách nedoporučuje. Týká se to případu, kdy toto kriterium nemá přímý vztah k zakázce (nevztahuje se k nabízenému plnění veřejné zakázky), ale k zajištění smluvních vztahů mezi zadavatelem a dodavatelem.