Fond mikroprojektů pro přeshraniční spolupráci Česko-Polsko se otevírá žadatelům

26.02.2009: Operační program Přeshraniční spolupráce Česko-Polsko nabízí možnost předkládat žádosti o dotaci. Na podporu menších projektů s přeshraničním dopadem mohou žádat vymezené právnické osoby místně příslušné jednotlivým euroregionům.

Výzvy k předkládání žádostí v jednotlivých euroregionech jsou průběžné, projekty je tedy možné předkládat až do ukončení programu v roce 2013 nebo do vyčerpání finančních prostředků. Hodnocení žádostí probíhá v několika kolech, vždy ke konkrétnímu datu.

Konečné termíny pro předložení žádostí v rámci prvního kola hodnocení jsou 7. května v Euroregionu Praděd, 27. června v Euroregionu Silesia, 16. června v Euroregionu Těšínské Slezsku nebo 20. června v Euroregionu Beskydy.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Zobrazit celý článek