Konečný termín pro předkládání žádostí

22.05.2009: Konečný termín pro předkládání žádostí na Monitorovací výbor, který se bude konat v dubnu roku 2010 je 20.11.2009 do 14:00
Zdroj informací: http://www.cz-pl.eu