Měsíční kurzy EUR/CZK vyhlašované Evropskou komisí

26.02.2009: Odkaz na stránky Evropské komise, která každý měsíc zveřejňuje kurzy Evropské centrální banky.
Pokud Vedoucí partner (nebo jeho projektoví partneři) hradí své výdaje spojené s projektem v jiné měně než v eurech, musí tyto výdaje do Prohlášení o uskutečněných výdajích za dílčí část projektu, které předkládá svému Kontrolorovi, na eura přepočítat. Pro přepočet použije partner kurz Evropské centrální banky platný v tom měsíci, ve kterém Prohlášení o uskutečněných výdajích za dílčí část projektu zpracuje.
Tento kurz zveřejňuje v elektronické podobě Evropská komise každý měsíc na adrese: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique¤cy=47&Language=en    .