Nová verze Příručky pro příjemce dotace verze 5 k 1.7.2012

02.07.2012:
Od 1.7.2012 platí nová verze Příručky pro příjemce dotace verze 5. Dokument včetně příloh naleznete na webových stránkách programu www.cz-pl.eu/prirucka-pro-prijemce-dotace.html    .