Nový Metodický pokyn k Příručce pro příjemce k veřejným zakázkám (OP PS ČR - Polsko)

30.05.2014: Ode dne 1.6.2014 platí Metodický pokyn č.1 k Příručce pro příjemce dotace verze 6, který se týká změn v přílohách příručky č.15a „Postupy pro zadávání veřejných zakázek českých partnerů“ a 15b „Doplňující výklad k postupům pro zadávání veřejných zakázek českých partnerů.
Metodický pokyn včetně obou příloh je zveřejněn na oficiálních webových stránkách programu http://www.cz-pl.eu     v sekci Novinky. Změny jsou v textu příloh označeny žlutě.