Přehled změn veřejných zakázek nespadajících pod zákon č. 137/2006 Sb. pro české příjemce

03.08.2012:
Přehled změn veřejných zakázek nespadajících pod zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách má pomoci českým příjemcům podpory v rámci OPPS ČR-PR 2007 - 2013 lépe se zorientovat v jakém období od počátku realizace programu platila jaká pravidla. 1. list souboru obsahuje přehled změn Postupů pro zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek s vyšší hodnotou, 2.list souboru obsahuje přehled změn a aktualizací Doplňujícího výkladu k postupům pro zadávání zakázek nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. Dokument je uložen ke stažení na oficiálních webových stránkách programu zde.    

Soubory ke stažení