První Monitorovací výbor OP Přeshraniční spolupráce Česko - Polsko

26.02.2009: Dnes se v Hradci Králové v konalo ustavující zasedání společného česko-polského monitorovacího výboru (MV) v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007—2013.

Zdroj: MMR - press