Upozornění pro české projektové partnery - povinnost zřízení příjmového účtu u ČNB

21.02.2013: Upozorňujeme české partnery v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č.501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) na povinnost příjemců - územně samosprávných celků (obec, kraj, dobrovolný svazek obcí), veřejné výzkumné instituce, veřejné školy zřídit si příjmový účet u České národní banky (ČNB).
Upozorňujeme české partnery v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č.501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) na povinnost příjemců - územně samosprávných celků (obec, kraj, dobrovolný svazek obcí), veřejné výzkumné instituce, veřejné školy zřídit si příjmový účet u České národní banky (ČNB) pro příjem dotace ze státního rozpočtu. V případě, že je subjekt uvedený v §3 Vedoucím partnerem, vztahuje se povinnost zřízení účtu  i na prostředky ze strukturálních fondů. Pokud tak neučiní, nebude moci poskytovatel dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů po 1.4.2013 zasílat prostředky na jiný účet, než je účet u ČNB. O změně účtu je nutno informovat pomocí formuláře Identifikace bankovního účtu příslušnou pobočku CRR ČR. Aktuální znění zákona č.501/2012 Sb. o rozpočtových pravidlech je k dispozici na na webových stránkách Ministerstva financí    .