Verze č. 1 Příručky pro příjemce dotace OPPS ČR-PR

26.02.2009: Dne 25. července 2008 vstoupila v platnost verze č. 1 Příručky pro příjemce dotace Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika v období 2007—2013.
Tato Příručka je pro všechny partnery závazná ode dne jejího vydání. K dispozici je v sekci Dokumenty.