Verze č. 2 Příručky pro žadatele OPPS ČR-PR

26.02.2009: V pořadí již druhou verzi Příručky pro žadatele a jejích příloh, která je platná ode dne 1. července 2008, najdete v podsekci "Dokumenty".

Související odkazy