Vhodní příjemci podpory pro programy přeshraniční spolupráce v rámci Cíle 3

26.02.2009: Zde naleznete taxativní (vyčerpávající) přehled vhodných příjemců pro programy přeshraniční spolupráce v období 2007—2013, který je platný od 1. října 2007.

Soubory ke stažení