Vydán Metodický pokyn č.1 k PPŽ verze 5 - platnost od 1.8.2012

31.07.2012:
Dnem 1.8.2012 vstupuje v platnost Metodický pokyn č.1 k Příručce pro žadatele verze 5. Součástí pokynu jsou také pozměněné přílohy č.2a, 2b, upřesněné přílohy č.14a a 14b a nová příloha č.21. Metodický pokyn naleznete na oficiálních stránkách programu www.cz-pl.eu    .