Změna harmonogramu v OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko pro rok 2008

26.02.2009: Na základě rozhodnutí Řídícího a Národního orgánu došlo ke změně harmonogramu Programu pro rok 2008. Hlavním důvodem změny je vysoká chybovost žádostí přijatých v březnu 2008 pro původně plánovaný Monitorovací výbor v červnu 2008.

Nové termíny:

  • konání II. zasedání Monitorovacího výboru se přesouvá z 23. - 24.6.2008 na 9. - 10.9.2008,
  • termín pro další příjem žádostí se z 5.9.2008 mění na 31.10.2008 (v souvislosti s tím se termín III. MV přesouvá z prosince 2008 na březen 2009).

Příručka pro žadatele

V návaznosti na tyto změny dochází také ke změně data uveřejnění aktualizovaných verzí příruček pro žadatele. Ty budou k dispozici od 1. července 2008 na oficiálních stránkách OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007—2013     a budou závazné pro všechny projekty projednávané na III. zasedání Monitorovacího výboru.