OD16.4.2012 JE PLATNÝ DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

13.04.2012:
Na oficiálních stránkách programu
ww.sk-cz.eu     byla zveřejněna aktualizace Doplňujícího výkladu k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze
zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013
(dále jen „Doplňující výklad“). Tato aktualizovaná verze je platná pro všechna zadávací řízení vyhlášená 16. dubna 2012 a později. Doplňující výklad je ke stažení
zde    .

Přehled změn, které byly v Doplňujícím výkladu provedeny naleznete zde