Fond mikroprojektů - 1.výzva k předkládání žádostí o FP

03.08.2009: Dne 5. 8. 2009 bude vyhlášena 1. výzva k předkládání žádostí o finanční prostředkyz Fondu mikroprojektů.
Znění výzva a další dokumenty jsou přiloženy. Informace lze také nalézt na stránkách programu  www.sk-cz.eu    .