III. zasedání Společného monitorovacího výboru v Trnavě

12.05.2009:
Ve dnech 8. – 9. dubna 2009 se uskutečnilo v Trnavě již III. zasedání Společného monitorovacího výboru (dále jen SMV) Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovensko – Česká republika, Cíl 3 programového období 2007 – 2013. V rámci druhého kola výzvy bylo celkem předloženo 113 projektů, výborem bylo schváleno padesát projektů.
Konkrétní výsledky výběru jsou zveřejněny v přiložené tabulce.
Zoznam schválených projektov    
Ve dnech 8. – 9. dubna 2009 se uskutečnilo v Trnavě již III. zasedání Společného monitorovacího výboru (dále jen SMV) Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovensko – Česká republika, Cíl 3 programového období 2007 – 2013. Program je především určen pro obce, jejich sdružení a dále pak pro neziskové organizace, které svůj projekt realizují v česko-slovenských příhraničních regionech.
 
 Vrcholné grémium programu, které schvaluje na základě předchozího hodnocení předložených projektů přidělení nenávratných dotací z Evropského fondu regionálního rozvoje a Státního rozpočtu, vedla Mgr. Andrea Rajčáková, ředitelka odboru přeshraniční spolupráce Ministerstva výstavby a regionálního rozvoje SR, vedoucí slovenské části výboru spolu s Ing. Milanem Půčkem , Ph.D., MBA, náměstkem ministra pro místní rozvoj ČR. Zasedání se také zúčastnila zástupkyně Evropské komise.
 
V rámci druhého kola výzvy bylo celkem předloženo 113 projektů, výborem bylo schváleno padesát projektů. Konkrétní výsledky výběru jsou zveřejněny v přiložené tabulce. Z celkového rozpočtu programu bylo tak po druhém kole alokováno 50% disponibilních prostředků.
I v druhém kole výzvy se potvrdil velký zájem o získání příspěvku v rámci oblasti podpory 1.1 Kulturní rozvoj a zachování tradicí. Z tohoto důvodu výbor přistoupil k realokaci prostředků z méně využívaných oblastí podpory.
Finanční prostředky výše uvedené oblasti podpory a oblasti podpory 1.5 Rozvoj přeshraničního turizmu již byly zcela vyčerpány a proto bude další kolo výzvy vyhlášeno bez možnosti předkládání žádostí do těchto oblastí podpory.
 
Řídící orgán na zasedání informoval o postupech při vypořádání připomínek Auditního orgánu a ujistil členy SMV, že byly odstraněny všechny zjištěné nedostatky, které byly překážkou při uzavírání smluv s Vedoucími partnery úspěšných projektů z minulého kola výběru a program je tak připraven na květnový reaudit.  
 
Termín vyhlášení dalšího kola předkládání žádostí o finanční příspěvek v rámci programu, stejně tak jako konání dalšího SMV, bude upřesněno na základě výsledků reauditu. Zároveň budou zveřejněny aktualizované programové dokumenty.