Seznam projektů schválených na III. zasedání SMV v Trnavě

12.05.2009: Seznam projektů schválených na III. zasedání Společného monitorovacího výboru konaném 8. a 9.4.2009 v Trnavě.
 

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR jako Řídící orgán  v nejbližších dnech vyzve Vedoucí partnery  k doručení dokumentů prokazujících splnění podmínek které stanovil SMV. Doručení vyžádané dokumentace je nutnou podmínkou pro vydání Rozhodnutí o schválení předložené žádosti ve smyslu zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore z fondov Európskeho spoločenstva.

Zoznam schválených projektov    

Zdroj informací: http://www.sk-cz.eu