Nový metodický pokyn k zadávání veřejných zakázek

03.06.2014: Informace o novém metodickém pokynu v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013
Dne 30. 5. 2014 vydal Řídící orgán operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 Metodický pokyn ke změnám postupů při zadávání veřejných zakázek pro příjemce dotace z ČR. Metodický pokyn je účinný od 1. 6. 2014 a je zveřejněn na stránkách OPPS ČR_SR 2007-2013 (www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=218    ).