Proběhlo druhé zasedání k programu přeshraniční spolupráce SR - ČR

26.02.2009:

V prostorách Agentury pro rozvoj Vsetínska proběhlo ve dnech 18. a 19. září 2008 již druhé zasedání Společného monitorovacího výboru Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007—2013. Na celé programové období má tento program k dispozici 92 740 141 € z Evropského fondu regionálního rozvoje.

K projednání bylo zařazeno celkem 130 projektových žádostí. U několika z nich došlo v průběhu schvalování ke krácení některých rozpočtových položek. Výbor schválil celkem 75 projektů, na které se váže cca 38% celkové dotace ERDF pro celé programové období. "Nejvíce projektů bylo schváleno v oblasti podpory Rozvoje přeshraničního cestovního ruchu, kde bylo alokováno celkem cca 80% finančních prostředků z celkové částky, kterou má program v této oblasti podpory na celé období k dispozici", uvedl 1. náměstek Milan Půček.

Jednání výboru, složeného z delegací české a slovenské strany, vedl 1. náměstek ministra pro regionální, územní a bytovou politiku Ministerstva pro místní rozvoj, pan Ing. Milan Půček, Ph.D., MBA.

Hlavními prioritami programu jsou Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje spolu s Rozvojem dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí. Cílem zasedání bylo schvalování žádostí o finanční příspěvek z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a státního rozpočtu ČR a SR, které byly předloženy v rámci první etapy průběžné výzvy vyhlášené dne 14. 4. 2008.

Konkrétní výsledky budou zveřejněny do 30 dnů od zasedání výboru na oficiálních stránkách zmiňovaného operačního programu http://www.sk-cz.eu     a také na webových stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz.

Zdroj: MMR - press, Zobrazit celý článek