Schválení mimořádného termínu na předkládání žádostí o platbu do 8.12.2014! OP ČR - Slovensko

04.12.2014: V návaznosti na žádost ŘO pro PCS SR-ČR schválil certifikační orgán mimořádný termín na předložení technické souhrnné žádosti o platbu.
Proto oznamujeme příjemcům, že Žádosti o platbu je možné předkládat v mimořádném termínu nejpozději do 8.12.2014. Žádosti předložené po tomto termínu budou proplaceny až v roce 2015.