Seznam změn v textu Doplňujícího výkladu

16.04.2012:
Seznam změn v textu Doplňujícího výkladu k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013:
 
 
·
Seznam změn v textu Doplňujícího výkladu k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013:
 
 
·        v bodě 4.5.3 e) na str. 8 doplněna poznámka pod čarou č. 8;
·        v bodě 4.5.3 na str. 8 doplněna u povinných náležitostí oznámení o zahájení výběrového řízení poslední odrážka;
·        vložen bod 5.4.2 na str. 13;
·        doplněn bod 6.4 na str. 14 - 15;
·        článek 8 zrušen;
·        doplněn bod 9.1.3 na str. 16 vč. poznámky pod čarou č. 18;
·        v bodě 10.3. doplněn bod e) na str. 17;
·         v bodě 10.4 odstraněn bod a) na str. 18.