Upozornění k volbě hodnotících kriterií při zadávání výběrových řízení

25.10.2011: Dopis Kamila Jankovského, ministra pro místní rozvoj ČR, s upozorněním na nevhodnost používání výše smluvní pokuty jako dílčího hodnotícího kriteria při zadávání veřejných zakázek.