Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007 - 2013

20.10.2014: V rámci OPPS SR-ČR 2007-2013 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek. Termín uzávěrky přijímání žádostí je 21. listopad 2014 do 12:00h. Byla aktualizována Příručka pro žadatele a Programový manuál. Viz stránky programu www.sk-cz.eu.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR jako Řídící orgán ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako Národním orgánem pro Operační program přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 vyhlašuje výzvu na předkládání žádostí o finanční příspěvek. Termín k podání žádostí o finanční příspěvek je 21. listopad 2014 do 12:00h. Výzva je zveřejněna na internetové stránce programu: http://www.sk-cz.eu. V souvislosti s vyhlášením výzvy vstoupily v platnost nové verze programové dokumentace - Příručka pro žadatele - verze 3.3 a Programový manuál verze 3.1, které najdete na internetové stránce programu v časti Programová dokumentace.