Zápis ze zasedání Monitorovacího výboru OP Přeshraniční spolupráce ČR- Slovensko

26.02.2009:

Společný technický sekretariát zveřejnil zápis ze zasedání Spoločného monitorovacího výboru, kteý sa konal dne 8.2.2008 v Bratislavě. Uvedený dokument byl připomínkovaný v rámci písemné procedúry.

Zdroj: OP Přeshraniční spolupráce ČR- Slovensko