Změny v realizaci schválených projektů

26.02.2009:

Řídící orgán Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007—2013 informuje příjemce o postupu při administraci změn v projektech.

Zdroj: Ofic. stránky Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Českárepublika 2007—2013, Zobrazit článek