Zveřejněna nová verze Operačního programu ČR-Slovensko

26.02.2009:

Dne 21. června 2007 byla zvěřejněna nová pracovní verze Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-Slovensko pro období 2007—2013. Dokument byl zaslán Evropské komisi k připomínkování, k dispozici je zatím jen ve slovenštině.