Novinky

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 56

12. září 2016: V programovém období 2007-2013 bylo realizováno 207 projektů, kterým bylo vyplaceno celkem 95,6 mil. eur prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

30. května 2014: Formou metodického pokynu Národního orgánu byly aktualizovány přílohy č. 17a a 17b upravující závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem

17. července 2013: Formou metodického pokynu Národního orgánu byla aktualizována kapitola 5.3 – Změna termínů předkládání Monitorovacích zpráv Pokynů pro české příjemce dotace v programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Rakousko - Česká ...

26. února 2013: Upozorňujeme české partnery, že v souvislosti se změnou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech vznikla některým příjemcům povinnost zřídit si příjmový účet u České národní banky (ČNB) pro příjem dotace ze ...

25. ledna 2013: 14.1. 2013 – Metodickým pokynem č. 1 byl v Pokynech pro české žadatele aktualizován seznam nezpůsobilých výdajů a dále byl aktualizován Pokyn pro české příjemce dotace.

17. září 2012: 21. září 2012 se bude po celé Evropě slavit Den  evropské  spolupráce, zaměřený na programy přeshraniční spolupráce. Program EÚS Rakousko – ČR pro veřejnost připraví dvě neobvyklé a zajímavé události. ...

1. srpna 2012: Od 1. 8. 2012 je platné 7. vydání Pokynů pro české žadatele v programu Cíl EÚS Rakousko – Česká republika 2007-2013, jenž stanovují metodické postupy pro přípravu projektové žádosti a další závazná ...

3. dubna 2012: K 3. 4. 2012 byly aktualizovány přílohy Pokynů pro české příjemce dotace. Metodický pokyn ke stažení na programových stránkách  www.at-cz.eu . (3. 4. 2012)

30. března 2012: Vydání nového Metodického pokynu č. 3 k Pokynům pro české příjemce dotace v souvislosti s účinnosti novely zákona o veřejných zakázkách od 1. dubna 2012

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 56

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven