Aktualizace Náležitostí dokladování

01.07.2010:  Centrum pro regionální rozvoj ČR aktualizovalo Náležitosti dokladování platné pro příjemce v programu Cíl EÚS Rakousko - Česká republika. Aktualizované dokumenty jsou dostupné na stránkách CRR ČR.
 Hlavní změnou je aktualizování souboru "Náležitosti dokladování" o aktualizaci word souboru Náležitosti dokladování a o aktuální verzi sestavy Rekapitulace mezd 2010. Podstata změn je v uznávání Náhrad za dovolenou průběžně, rozdělení sestavy na list jen pro dohody a DPČ a list jen pro pracovní poměry na částečný nebo plný úvazek pro projekt.
Soubor Náležitosti dokladování je k dispozici na stránkách CRR ČR     .