Aktualizace Pokynů pro české příjemce dotace a Společné příručky pro žadatele

17.07.2013: Formou metodického pokynu Národního orgánu byla aktualizována kapitola 5.3 – Změna termínů předkládání Monitorovacích zpráv Pokynů pro české příjemce dotace v programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Rakousko - Česká republika 2007-2013. Současně byla Společným technický sekretariátem také aktualizována Společná příručka pro žadatele.
Metodický pokyn doplňuje text kap. 5.3 Změna termínů překládání Monitorovacích zpráv o možnost předložit mimořádné žádosti o platbu mimo řádné termíny na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru s cílem  zvýšit objem certifikovaných výdajů pro splnění pravidla n+2/n+3.
 
Dokumenty naleznete na webových stránkách programu