Aktualizace Pokynů pro české žadatele a Pokynů pro české příjemce dotace

25.01.2013: 14.1. 2013 – Metodickým pokynem č. 1 byl v Pokynech pro české žadatele aktualizován seznam nezpůsobilých výdajů a dále byl aktualizován Pokyn pro české příjemce dotace.

Aktualizace Pokynů pro české žadatele a Pokynů pro české příjemce dotace

14.12013 – Metodickým pokynem č. 1 byl v Pokynech pro české žadatele aktualizován seznam nezpůsobilých výdajů, kde byl vyškrtnut bod týkající se střetu zájmů.
Dále byl Metodickým pokynem č. 1 aktualizován také Pokyn pro české příjemce dotace, a to text kap. 4.1.1 Méně závažné změny projektu,  změnu kontaktní osoby by měl partner hlásit prostřednictvím svého Vedoucího partnerova, aby nedocházelo ke zmatkům při číslování žádostí o změnu projekt. Druhá změna se týká kap. 4.2.2 projekty vytvářející příjmy, kde byla opravena chyba v datu.

Dokumenty naleznete na webových stránkách programu        

Na webových stránkách programu byla také vyvěšena informace s upozorněním pro projektové partnery, že prodloužení projektu může být schváleno pouze ve výjimečných případech.