Aktualizace Pokynů pro české žadatele v programu EÚS Rakousko – Česká republika

01.08.2012:
Od 1. 8. 2012 je platné 7. vydání Pokynů pro české žadatele v programu Cíl EÚS Rakousko – Česká republika 2007-2013, jenž stanovují metodické postupy pro přípravu projektové žádosti a další závazná pravidla. Nové vydání Pokynů pro české žadatele nahrazuje dosavadní znění Pokynů včetně vydaných Metodických pokynů.  Nové 7. vydání je platné pro projektové žádosti předkládané na 12. zasedání Monitorovacího výboru.
Pokyny pro české žadatele včetně příloh jsou ke stažení na webových stránkách programu www.at-cz.eu     
 
 (1.8.2012)