Aktualizace pokynů pro české příjemce dotace

30.05.2014: Formou metodického pokynu Národního orgánu byly aktualizovány přílohy č. 17a a 17b upravující závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem
Metodickým pokynem Národního orgánu jsou aktualizovány přílohy č. 17a a 17b Pokynů pro české příjemce dotace operačního programu Evropské územní spolupráce Rakousko - ČR 2007 - 2013, které upravují postupy pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem.
Změny v obou přílohách byly provedeny v souvislosti s platností Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období 2007-2013 (verze květen 2014) zpracovaných Národním orgánem pro koordinaci (NOK) v rámci Ministerstva pro místní rozvoj, které byly aktualizovány na základě Rozhodnutí Komise C(2013) 9527 ze dne 19.12.2013, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav, jež má Komise provést u výdajů financovaných Unií v případě nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek a dále také v souvislosti s platností nového občanského zákoníku (zákon č.89/2012 Sb.).
 
Nové postupy (příloha č. 17a) jsou platné pro všechna výběrová řízení zahájená 1. 6. 2014 nebo později.
Doplňující výklad (příloha č. 17b) je platný od 1. 6. 2014 pro všechna výběrová řízení, která byla zahájena 1. 6. 2014 nebo později. Výjimkou je příloha č. 1, která je platná i pro výběrová řízení zahájená i před 1. 6. 2014.

Dokumenty jsou ke stažení na webových stránkách programu    

Připojené soubory