Česko-rakouské memorandum otevřelo cestu k dotacím z fondu EU pro program Cíl Evropská územní spolup

27.02.2009: V pátek 23. ledna 2009 bylo v dolnorakouském Gmündu podepsáno Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Tuto bilatelární dohodu podepsali zemská radní Dolního Rakouska Johanna Mikl-Leitner a první náměstek českého ministra pro místní rozvoj Milan Půček. Otevřeli tak cestu k dotacím z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) českým i rakouským příjemcům schválených projektů v rámci programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007—2013.
Zdroj: Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007—2013