Další finanční prostředky z programu přeshraniční spolupráce Rakousko – Česko míří na Vysočinu

27.02.2009: Monitorovací výbor Operačního programu přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-13 schválil na svém prosincovém zasedání ve Vídni 36 z celkem 46 podaných projektů. Úspěšní žadatelé z kraje Vysočina získají z Evropského fondu pro regionální rozvoj více než 20 milionů korun, z nichž velká část je určena na projekty z oblasti životního prostředí, jako jsou úspory energií a ochrana zemědělské půdy. Celkem byla v roce 2008 schválena finanční podpora pro projekty realizované v kraji Vysočina ve výši cca 113 milionů korun z programu Evropské územní spolupráce.
Zdroj: Kraj Vysočina, Zobrazit článek