MMR oznámilo schválení 29 projektů z programu přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko na období 2007—2

27.02.2009: Během zasedání Monitorovacího výboru programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Rakousko 2007—2013 konaného ve dnech 2. a 3. července 2008 bylo projednáno celkem 39 projektů, u nichž výše prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) činila 35 423 tis. EUR. Celkový objem finančních prostředků na léta 2007—2013 v rámci tohoto programu dosahuje 107 435 tis. EUR. Další jednání Monitorovacího výboru se uskuteční 15. a 16. prosince letošního roku.
Zdroj: MMR - press, Zobrazit celý článek