Metodické pokyny k Pokynům pro české žadatele a k Pokynům pro české příjemce dotace

24.08.2011: Byly zveřejněny Metodické pokyny, kterými se aktualizují Pokyny pro české žadatele (PPŽ) a Pokyny pro české příjemce dotace (PPP).
Od dnešního dne je na stránkách programu     k dispozici Metodický pokyn k Pokynům pro české žadatele (č.1/PPŽverze6) a Metodický pokyn k Pokynům pro příjemce dotace (č.1/PPPverze6). Oba tyto pokyny vstupují v účinnost k 1. září 2011.

Metodickým pokynem 1/PPŽverze6 se upravuje zejména kap. č. 4.2.2 a související přílohy č. 13a a 13b, dále se vkládá nová příloha č. 16 a aktualizuje se příloha č. 10a týkající se zadávání veřejných zakázek, které nejsou upraveny zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Metodickým pokynem 1/PPPverze6 se upravuje příloha č. 17a, která shodně jako příloha č. 10a Pokynů pro žadatele upravuje zadávání veřejných zakázek, které nejsou upraveny zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Veškeré revize v dotčených kapitolách a přílohách jsou vyznačeny barevně.