Metodický pokyn k Pokynům pro české příjemce dotace

19.12.2011:

Od dnešního dne je na stránkách programu ( http://www.at-cz.eu/at-cz/cz/4-2_projektova.php     ) k dispozici metodický pokyn č.2 k Pokynům pro české příjemce dotace verze 6, platný od 1. ledna 2012.
Metodickým pokynem jsou upřesněna pravidla pro zadávání veřejných zakázek (vyloučení možnosti omezit počet zájemců losováním v případě užšího řízení a vyloučení možnosti využít smluvních pokut jako dílčího hodnotícího kritéria). Doplňuje se znění kapitoly 4.2.1 (Aplikované předpisy a obecné zásady) a mění znění kapitoly 4.2.2 (Hodnoticí kritéria).