Odborné zasedání Euregio a burza projektových partnerů!

28.05.2009: Dne 16. června 2009 se v hornorakouském Ulrichsbergu (areál Böhmerwaldarena) koná Výroční konference 2009 Programu EÚS Rakousko - Česká republika 2007-2013, která je tentokrát pořádána společně s přeshraničním programem INTERREG Bavorsko - Rakousko.
Tato konference bude věnována tématu „Přidaná hodnota evropské územní spolupráce“, k němuž bude poskytnuto několik příspěvků, podnětných referátů a také diskuze na pódiu.

Pro účast na konferenci je zapotřebí vyplnit přihlašovací formulář a poslat jej e-mailem na JTS (vodickova@at-cz.eu) nejpozději do 8. června 2009.

Pozvánka na Výroční konferenci 2009 v českém     a německém     jazyce i přihlašovací formulář     jsou k dispozici ke stažení právě zde.Zdroj informací: http://www.at-cz.net