Operační program Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko 2007—2013 odeslán EK

27.02.2009: V úterý 6. března 2007 odeslal Řídící orgán Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko 2007—2013, Rakouská spolková země Dolní Rakousko, operační program Evropské komisi (EK).

Zde je k dispozici anglická verze dokumentu zaslaná Evropské komisi:

Česká verze:

V případě pochybností nebo nejasností v překladu je platná anglická verze dokumentu.