Seminář pro žadatele z programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013 v

31.08.2009: Jihomoravský kraj ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Společným technickým sekretariátem (JTS) Brno plánují uspořádat Seminář pro žadatele programu Evropské územní spolupráce AT-CZ 2007-2013, který se bude konat dne 10.9.2009 v 10.00 v prostorách budovy Krajského úřadu, Žerotínovo nám. 3/5.Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce.
Cílem semináře je seznámit potencionální žadatele s možnostmi čerpání evropských dotací v rámci EÚS AT-CZ 2007-2013 s poukazem na specifika přeshraniční spolupráce.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti nejpozději do 31.8.2009 s uvedením kontaktních údajů všech osob, které se za Vaši organizaci školení zúčastní (viz přihlašovací formulář    ). Rovněž prosíme o vyplnění formuláře případného projektového záměru a jeho zaslání nejpozději do 4.9.2009.

Své přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu knettigova.monika@kr-jihomoravsky.cz, případně faxem na č. 541 651 349.

Těšíme se na setkání s Vámi!