Termíny Monitorovacích výborů pro program Cíl EÚS ČR-Rakousko 2007-2013

19.10.2009: Na společné schůzce  partnerů v programu přeshraniční spolupráce Cíl Evropská územní spolupráce ČR-Rakousko 2007-2013 byly stanoveny termíny Monitorovacích výborů pro rok 2010 a z toho i odvozené termíny pro předkládání projektových žádostí.
Termíny jsou následující:
1. - 2. 6. 2010  
Zasedání 7. Monitorovacího výboru 

23. 3. 2010  
Konec předkládání žádostí pro 7. Monitorovací výbor


14. - 15. 12. 2010 
Zasedání 8. Monitorovacího výboru

5. 10. 2010 
Konec předkládání žádostí pro 8. Monitorovací výbor