Upozornění pro příjemce dotace ze státního rozpočtu

26.02.2013: Upozorňujeme české partnery, že v souvislosti se změnou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech vznikla některým příjemcům povinnost zřídit si příjmový účet u České národní banky (ČNB) pro příjem dotace ze státního rozpočtu.
Dle § 3 novelizovaného zákona o rozpočtových pravidlech se tato povinnost týká územně samosprávných celků (obce, kraje, dobrovolné svazky obcí ), veřejných výzkumných institucí a veřejných vysokých škol, pokud jsou příjemci dotace ze státního rozpočtu.

Upozorňujeme, že poskytovatel dotace ze státního rozpočtu nebude po 1. dubnu 2013 moci zasílat prostředky na jiný účet, než je účet u ČNB. O změně účtu pro příjem dotace ze státního rozpočtu je třeba informovat příslušného kontrola na Centru pro regionální rozvoj. V souladu s Pokyny pro české příjemce dotace se kontrolorovi spolu s informací zasílá potvrzený formulář Identifikace bankovního účtu (příloha č. 6 Pokynů, Pokyny jsou dostupné na stránkách programu v sekci Materiály ke stažení    ).

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) byl novelizován zákonem č. 501/2012 Sb.    , který je dostupný na webu Ministerstva financí    .