Ustavující Monitorovací výbor pro OP přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko 2007—2013

27.02.2009: Dne 1. února 2008 proběhl ustavující Monitorovací výbor programu Přeshraniční spolupráce Česká republika-Rakousko 2007—2013. Na tomto zasedání byl domluven další harmonogram prací.

Bylo domluveno, že 27. března 2008 proběhne v Třebíči vyhlášení programu. Od tohoto dne bude možno podávat žádosti o podporu z tohoto programu. Termín dalšího zasedání Monitorovacího výboru (MV) byl stanoven na 3. července 2008. V programu je uplatňován tzv. průběžný sběr žádostí. Žádosti o kterých má rozhodovat MV 3. července, musí být předloženy buď na příslušný krajský úřad nebo na sídlo Společného technického sekretariátu do 24. dubna 2008. Následující, 3. zasedání MV je naplánováno na polovinu listopadu roku 2008.

Vzhledem k relativně krátké době od vyhlášení programu do termínu konečného předkládání žádostí pro 2. zasedání MV bylo dohodnuto, že již před vyhlášením programu budou postupně zveřejňovány dokumenty potřebné pro vypracování a následné předložení žádosti, tak jak budou tyto dokumenty postupně uzavírány. V nejbližší době by měl být zveřejněn formát žádosti o podporu a seznam příloh nutných k předložení žádosti.