Vydán metodický pokyn k PPP v programu Cíl EÚS ČR-Rakousko 2007-2013

29.01.2010: V návaznosti na vydané Nařízení vlády č.474/2009 Sb., Národní orgán  vydává k 1.2.2010 metodický pokyn k Pokynům pro příjemce dotace z programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013. V tomto vydaném pokynu došlo k úpravě (snížení) limitů  v souladu s nařízením vlády.
Tento pokyn upravuje pouze případy, kdy příjemce nemá povinnost postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb.  Metodický pokyn lze stáhnout ze stránek programu zde    ,  kde jsou uvedeny všechny aktuální dokumenty k Pokynům pro české příjemce dotace.