Zveřejněn Metodický pokyn národního orgánu pro program Cíl EÚS ČR-Rakousko2007-2013

30.11.2009: Od 1.prosince 2009 je vydán Metodický pokyn k Pokynům pro české příjemce dotace z programu  Cíl EÚS ČR-Rakousko 2007-2013.
 Metodický pokyn představuje oficiální dokument, prostřednictvím kterého dochází k aktualizaci vybraných částí Pokynů pro české příjemce dotace, před vydáním její nové verze. Po vydání Metodického pokynu jsou tedy platné kapitoly uvedené v tomto Metodickém pokynu. Metodický pokyn je ke stažení na stránkách www.at-cz.eu    .